MM Publications New Destinations Students book Class Audio Workbook Keys Teachers book Video DVD Download for free

Frenglish.ru
Site News

Английский язык бесплатно Английский
Учебники
Решебники
Книги
Журналы
Аудио
Видео
Программы
Для детей
Бизнес
Технический

Французский язык скачать Французский
Учебники
Книги
Аудио
Видео
Для детей

New Destinations
курс английского языка для школыFOR PAGE SEARCH PRESS F3

FEEDBACK
NEWS
SUBSCRIBE:
TWITTER
YouTube
INSTAGRAM
В КОНТАКТЕ
ОДНОКЛАССНИКИ

категория: УМК New Destinations
автор (author): H. Q. Mitchell, l, Marileni Malkogianni
издательство (publisher): MM Publications
год (year): 2015
язык (language): британский английский (british english)
формат (format): PDF, Mp3, Doc
Описание: New Destinations! - шестиуровневый учебный курс английского языка для школьников, предназначенный для использования в специализированных школах, гимназиях, лицеях. Курс имеет разрешение Министерства образования и науки Украины на использование в учебных заведениях. New Destinations cкладаеться из 6 уровней - от A1.1 (Beginner) до B2 (Upper-Intermediate). Уровне В1, В1 +, В2 имеют обновленный формат. Материал учебника (Student's Book) охватывает определенное количество модулей, каждый из которых освещает отдельную тему. Модули, в свою очередь, состоят из уроков. В конце модулей содержатся разделы на повторение и закрепление материала, а также разделы по страноведению, которые знакомят учащихся с культурой и традициями англоязычной среды.

Навчальний курс, рекомендований учням 9-11 класів, призначений для використання у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях. Відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (CEF).
Курс має дозвіл Міністерства освіти і науки України на використання в навчальних закладах.
New Destinations cкладається з 6 рівнів - від A1.1 (Beginner) до B2 (Upper-Intermediate). Рівні В1, В1+, В2 мають оновлений формат.
Матеріал підручника (Student’s Book) охоплює певну кількість модулів, кожний з яких висвітлює окрему тему. Модулі, в свою чергу, складаються з уроків. Наприкінці модулів містяться розділи на повторення та закріплення матеріалу, а також розділи з країнознавства, які ознайомлюють учнів з культурою та традиціями англомовного середовища.
До складу секції Pairwork Activities входять завдання, спрямовані на покращення навичок говоріння, в тому числі, для роботи в парах.
Writing Section пропонує огляд матеріалу на розвиток письмових навичок.
Секції Song Page містять пісні із завданнями, які ідеально відповідають смакам учнів старшої школи.
Grammar Reference складається з таблиць, пояснень граматичних структур та прикладів.
Підручники New Destinations Ukrainian Edition (рівні В1, В1+, В2) містять додатковий розділ Culture Time for Ukraine, що презентує 4 теми, пов’язані з культурою України та Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії, а також вправи для повторення граматичного матеріалу.
Learning Tips надають поради учням щодо кращого засвоєння матеріалу. Крім того, підручник містить список неправильних дієслів та перелік слів, що використовуються на уроках з урахуванням відмінностей британської та американської англійської.
Різнокольоровий зошит (Workbook) пропонує вправи до кожного модуля.
Teacher’s Resource CD-ROM включає тести до матеріалу підручника, портфоліо для виконання креативних проектів, додаткові вправи з граматики, лексики та завдання на розвиток усіх мовленнєвих навичок.
Книга для вчителя (Teacher’s Book) містить сторінки підручника, рекомендації та цілі до кожного завдання, відповіді, розшифровки текстів з Class CD, варіанти виконання деяких завдань, додаткову інформацію до текстів підручника.
До складу навчального курсу New Destinations також входить Interactive Whiteboard Material CD-ROM, який містить матеріали Student’s Book та Workbook, пропонує велику кількість інтерактивних завдань та дозволяє урізноманітнювати, ускладнювати чи навіть змінювати вже запропоновані вправи.
Кожен учень отримує доступ до онлайн-матеріалів Student’s Area, які представляють собою презентаційні матеріали з підручника, що супроводжуються аудіо-записами для повторного прослуховування та закріплення. Крім цього, Student’s Area містить пісні та проекти для самостійного та парного виконання.
Придбавши підручники New Destinations, учні та вчителі отримують можливість якісного тестового контролю он-лайн на веб-сайті видавництва. Завдяки цьому студенти отримають об’єктивну оцінку своїх знань, а вчителі матимуть доступ до результатів тестування.

New Destinations is a new secondary course for teenage and young adult learners, taking them from Beginner to B2 level. It follows the requirements of the Common European Framework of Reference.

Key features:

 • Motivating and contemporary topics with multicultural and cross-curricular information
 • Lively dialogues presenting real spoken English
 • An integrated approach to the development of the four skills
 • Special emphasis on vocabulary building
 • Grammar presented and practised in context
 • Systematic development of reading and listening skills and subskills
 • A variety of communicative tasks
 • Step-by-step approach to writing
 • Activities encouraging critical thinking and personal response
 • Practical tips helping students to become autonomous learners
 • A round-up section in each module providing regular revision and consolidation
 • A grammar reference section
 • Culture / Cross-Curricular pages with web links
 • Songs
 • Extra Grammar Practice
 • Competence-based Tasks

Внимание! Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией и правилами

*кликните на название чтобы скачать - click on title to download

сказать спасибо - to thanks

Вы можете оставить свой отзыв, сообщить о нерабочей ссылке, добавить ссылки на недостающие материалы или просто поблагодарить в комментариях
You can leave a response, report broken link, add links to the missing materials or just thank

 
Отзывы о сайте - Как качать?
Образовательный портал Frenglish.ru желает Вам успехов в учебе!
MM Publications New Destinations учебник английского языка для средней школы украина ответы гдз скачать бесплатно без регистрации pdf